Lediga lägenheter

När det finns lediga rum på Tegnergården kommer dessa att annonseras här. Var därför aktiv i ditt köande och återkom hit mellan den 1:a och 15:e varje månad, då vi synliggör dessa rum här. Är du då intressserad av att flytta in - skicka ett intressemail till tegnergarden@immanuelskyrkan.se. På detta sätt kan vi få en överskådlig bild av vilka i kön som är intresserade och var någonstans du står i kön. DU BEHÖVER ENDAST SKICKA ETT MAIL även om det finns flera rum uppe på sidan. Skriv dock vilket av rummen du är mest intresserad av och ANGE DIN PLATS I KÖN. Om du inte anger köplats i intressemailet antar vi att du ligger sist i kön.

Efter den 15:e ser vi över intressemailen och hör av oss till den som köat längst. Denne blir då erbjuden ett boende på Tegnérgården. Hör du inte av oss betyder det att du inte fått rummet och ligger för långt bak i kön.

Du måste skicka ett mail även om du trycker på knappen "anmäl intresse"!

Skriv gärna kortfattat om ditt engagemang i Immanuelskyrkan eller annan församling i intressemailet.